Voorzitter                       Wout Boonstoppel

Penningmeester              Jim Komijn

Secretaris                       Marijke Blokdijk  06-42505255

Lid van Bestuur               Anita Possel

Lid van Bestuur              Menno Hoekstra

Helaas is door het Corona virus dit festival niet doorgegaan.

Hopelijk kunnen we in 2021 wel weer een festival organiseren

 


       
1 Aan de Amsterdamse grachten 29 Keetje Tippel
2 Aan de voet van die mooie Wester 30 Ketelbinkie
3 Aan het strand stil en verlaten 31 Kleine café aan de haven
4 Land van Maas en waal 32 Kleine Tamara
5 Als de klok van Arnemuiden 33 Mandoline in Nicosia
6 Amsterdamse hit medley 34 Het is weer voor voorbij die mooie zomer
7 Bloody Mary 35 Middellandse zee
8 Brandend zand 36 Mooi  Volendam
9 C'est la Vie 37 Och was ik maar
10 Op straat 38 Obla die obla da
11 De Fles 39 Oh zwarte zigeuner
12 De glimlach van een kind 40 Om te hoorn
13 De heilsoldaat 41 Ode aan Hoorn
14 De muzikant 42 Pak maar mijn hand
15 De oude muzikant 43 Leef
16 De smokkelaar 44 Patsy
17 De vlieger 45 Kokkels en Mossels
18 De vrachtwagenchauffeur 46  Hoog Sammy
19 Droomland 47 Tussen kroegen en kerken
20 Malle Babbe 48 Veel bittere tranen
21 Laat de zon in je hart 49 Het lint van fluweel
22 Een vriend 50 Verdronken vlinder 
23 Echte Vrienden 51 Vuile huichelaar
24 Het Dondert en 't Bliksemt 52 Vluchten kan niet meer
25 Het is koud zonder jou 53 Zuiderzeeballade
26 Laten we proosten 54 Mag  ik dan bij jou
27 Huilen is voor jou te laat 55  Leun op mij
28 Een vrijgezel 56 Heb je even voor mij 
    57 Zing vecht huil bid
    58 Het leven danst Sirtaki
    59 Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben

Meezingkoor Om te Hoorn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In

deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over

hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig

om met persoonsgegevens. Om te Hoorn houdt zich in alle gevallen aan de

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening

Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

*             Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel

waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn

beschreven in deze Privacy policy;

*             Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens

welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

*             Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben

voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

*             Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen

zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

*             Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit

nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

*             Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u

hierop willen wijzen en deze respecteren

 

Als Om te Hoorn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in

algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen

kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

 Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Om te Hoorn verwerkt

ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 *             Administratieve doeleinde;

*             Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

*             Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 *             De overeengekomen opdracht;

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Om te Hoorn de volgende

persoonsgegevens van u vragen:

 *             Voornaam;

*             Tussenvoegsel;

*             Achternaam;

*             (Zakelijk) Telefoonnummer;

*             (Zakelijk) E-mailadres;

*             Geslacht.

 Uw persoonsgegevens worden door Om te Hoorn opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 *             Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de

financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

 Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Om te Hoorn verwerkt ten

behoeve van de volgende doelstelling(en):

 *             Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 *             Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Om te Hoorn de volgende

persoonsgegevens van u vragen:

 *             E-mailadres.

 Uw persoonsgegevens worden door Om te Hoorn opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men aangemeld is.

 Verstrekking aan derden

 De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken

indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven

doeleinden.

 Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 *             Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

*             Het verzorgen van de (financiële) administratie;

*             Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen

verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers)

maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw

persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte

gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk

verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het

kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een

dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen.

 

 

De gratis sport- en cultuurstrippenkaart is er voor inwoners van de gemeente Hoorn met een laag inkomen.

Met deze kaart kunt u het lidmaatschap van een sportvereniging of de entree van een culturele activiteit betalen.

De strippen zijn niet inwisselbaar voor geld. Elk gezinslid mag een eigen kaart aanvragen. Er zijn verschillende kaarten voor kinderen tot 18 jaar en volwassenen.   

Inkomensgrenzen voor de strippenkaart

Om in aanmerking te komen voor de strippenkaart gelden de volgende grenzen. Dit zijn netto bedragen inclusief vakantiegeld:

  • Alleenstaanden: inkomen € 1.227 en totaal vermogen is maximaal € 6.225  
  • Alleenstaande ouders: inkomen € 1.575 en totaal vermogen is maximaal € 12.450
  • Echtparen/samenwonenden: € 1.750 en totaal vermogen is maximaal € 12.450

Inwoners met een hoger inkomen die in een schuldsaneringstraject zitten, mogen ook gebruik maken van de strippenkaart.

Waar kan ik de kaart gebruiken?

Op de pagina Sport- en cultuurstrippenkaart, overzicht organisaties  staan alle verenigingen en organisaties waar u de strippen kunt gebruiken.

Hoe werkt de strippenkaart?

Als u een strippenkaart aanvraagt, ontvangt u een brief. Dat is de beschikking. U neemt deze brief/beschikking,

de strippenkaart en een geldig legitimatiebewijs mee naar de aanbieder waar u wil sporten.

Voorheen kon u de strippenkaart in het stadhuis ophalen en ontving u een stamkaart.

De stamkaart is sinds mei 2020 vervangen door de brief/beschikking. 

Inwoners die nog een stamkaart hadden, kunnen deze gewoon gebruiken.