U kunt een sport- en cultuur strippen kaart krijgen (bij de gemeente)als u aan deze voorwaarden voldoet:

U bent 18 jaar of ouder.

U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.

U woont in Hoorn.

U heeft een laag inkomen (zie hieronder de inkomensgrenzen).

U heeft een vermogen dat lager is dan €12.040 (alleenstaande ouders en echtparen/ samenwonenden) of €6.020(alleenstaanden).

Inkomensgrenzen

Deze grenzen gelden voor mensen vanaf 21 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. De bedragen zijn netto, inclusief vakantiegeld:

 € 1.130 voor alleenstaanden 

€ 1.451 voor alleenstaande ouders

€ 1.612 voor echtparen/samenwonenden

Er gelden andere inkomensgrenzen voor jongmeerderjarigen, pensioengerechtigden en personen die verblijven in een inrichting.

 Heeft u een hoger inkomen maar zit u in een schuldsaneringstraject? Dan komt u ook in aanmerking voor een strippenkaart.