december 2020 OtL 10

Contributie 2021:
Ondanks alle problemen met zingen hebben alle leden netjes de contributie voor 2020 overgemaakt. We zijn als bestuur heel blij met deze goede response van trouwe leden.
Ook al zingen we niet sommige kosten blijven gewoon doorgaan.
Dankzij onze twee zeer behulpzame en meedenkende dirigenten is iedereen de mogelijkheid geboden om wekelijks via Zoom te blijven zingen en met elkaar in contact te blijven.
Natuurlijk is het anders dan met zijn allen in de zaal bij Karel.
Het bestuur doet het volgende voorstel:
Iedereen mag voor de eerste 3 maanden van 2021 € 25,-- in mindering brengen op de te betalen contributie voor 2021.
Voor het hele jaar ineens betaal je dan: € 85- € 25= € 65,--
Wil je in termijnen betalen dan betaal je in 2021:  € 30, € 25, € 30, voor de eerste 3 maanden betaal je dan € 30 - € 25= € 5,--.
Het bankrekeningnummer van Meezingkoor Om te Hoorn is:  NL03 RABO 0344 2450 47.

 

Kerstoptredens 2020
Zoals jullie vast ook al verwachtten; het kerst optreden in Dickenskleding op het Kleine Noord gaat dit jaar helaas niet door.
Marijke heeft contact gehad met Marie-France Schutz van de winkeliersvereniging. Zij betreurt het ook heel erg maar de gemeente geeft geen enkele vergunning af. Geen Dickens, geen kerstmarkt, geen Santarun enz.
Ook het kerstoptreden in Westerhaven gaat niet door. Zij zien ons wel graag in 2021 in volle glorie terugkomen.                                                                                                                         

De GroepsApp
Meezingkoor OtH-App telt op dit moment 28 leden. Dat zijn er al heel veel maar er is nog ruimte. Wil je ook op de App geef je dan per mail met vermelding van je 06 op bij Marijke.

De Kreek: Ook al kunnen we niet zingen we zijn toch voor de eerste 3 maanden van 2021 een nieuwe overeenkomst aangegaan. Als we niet mogen zingen van wege coronabepalingen dan hoeven we niet te betalen.

Zangboek
Zingen met en zonder (zwart) liedboek?
In principe zingen we uit ons hoofd.
Bij het oefenen en repeteren is een boek natuurlijk toegestaan, maar langzamerhand gaan zingen zonder boek!
Bij een optreden zingen we zonder boek tenzij het niet anders kan (als je nieuw bent of echt niet zonder kan) Met boek ga je dan zoveel als mogelijk achteraan staan.

Bladmuziek
Alle nieuwe liedjes komen voortaan met bladmuziek (noten) Of je nu wel of geen noten kan lezen aan bladmuziek heb je veel steun. Natuurlijk zullen onze dirigenten ons langzamerhand weg wijs maken op het gebied van hoge, lage, korte, lange noten enz.Jullie hebben allemaal het repertoire voor OtH20 ontvangen. Op Zoom wordt al veel geoefend met dit repertoire.
Voor het jubileumoptreden op 3 oktober 2021 is Up-Tight als 2e koor vast gelegd. Up-Tight heeft ook gezongen bij onze laatste Bokaal en is thans te zien en beluisteren op Facebook met het prachtige nummer: Bridge over troubled water: https://www.facebook.com/SoulenGospelkoorUpTight/videos/271555694054614
We zullen waarschijnlijk ook een of twee liedjes samen gaan zingen.
Jet heeft ons al heel veel foto’s uit het rijke verleden gestuurd. We zoeken nog wel foto’s en teksten uit de beginjaren.

Chez Dick:
Zodra het maar weer enigszins kan zullen we weer een borrel bij Karel van Chez Dick gaan organiseren.
Zoom:
18 december is de laatste Zoom van dit jaar.
het lijkt mij leuk als we dit jaar afsluiten met kerstliedjes. Dus na het oefengedeelte allemaal een kerstliedje zingen. Niet allemaal Stille Nacht kiezen want dan wordt het wel erg stil.
8 januari is dan de Zoom in het nieuwe jaar, tenzij we weer in de Kreek kunnen maar dat vooruitzicht is nu nog meer wens dan realiteit, vrees ik.
Margriet en Margreet wisselen elkaar wekelijks af op Zoom. De dirigenten verdelen ons soms in kleine Zoomkamertjes en dan zing je dus met z’n tweeën of drieën. Schroom niet om eens te komen kijken. Niets moet, alles mag (bijna alles!)

Bijzondere vrienden:
Gelukkig heeft ons koor regelmatig bijzondere leden en vrienden. Deze maand is Marja Zwier uitgeroepen tot bijzondere vriend van OtH.
Waarom dat is gaan jullie deze maand wel merken en lezen in de volgende OtL.
Joke Sietses:
We zullen 11 december op Zoom afscheid nemen van Joke. Hartelijk dank Joke voor alles wat je hebt betekend voor OtH. Het ga je goed in het mooie Drente.
10 december zijn de prijswinnaars van de grote Clubactie bekend. Je kan op de site kijken of je in de prijzen bent gevallen met je loten.
https://lotchecker.clubactie.nl/
2020-2021:

Het afgelopen jaar is voor ons allen een moeilijk jaar geweest. Door de corona is het koor kleiner geworden. Frans is overleden en anderen hebben moeten vechten om corona te boven te komen.
Bijna alles wat het bestuur gepland had is niet doorgegaan en we hebben alternatieve wegen moeten zoeken om elkaar te kunnen ontmoeten en te kunnen zingen. We hebben 2 nieuwe leden kunnen verwelkomen en dat is positief nieuws.
Ook 2021 zal nog een moeilijk jaar worden maar we houden hoop dat we, met onze 20 jarige vereniging, straks allemaal weer heerlijk kunnen zingen.
Dank aan allen die ons hierbij steunen en gesteund hebben.
Het bestuur wenst allen prettige kerstdagen en een gezond, virusvrij, zingend 2021.


Namens het bestuur,
Blijf gezond en hartelijke groet,
Wout

Voorzitter                       Wout Boonstoppel

Penningmeester              Jim Komijn

Secretaris                       Marijke Blokdijk  06-42505255

Lid van Bestuur               Anita Possel

Lid van Bestuur               Menno Hoekstra

Meezingkoor Om te Hoorn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In

deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over

hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig

om met persoonsgegevens. Om te Hoorn houdt zich in alle gevallen aan de

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening

Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

*             Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel

waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn

beschreven in deze Privacy policy;

*             Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens

welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

*             Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben

voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

*             Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen

zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

*             Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit

nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

*             Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u

hierop willen wijzen en deze respecteren

 

Als Om te Hoorn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in

algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen

kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

 Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Om te Hoorn verwerkt

ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 *             Administratieve doeleinde;

*             Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

*             Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 *             De overeengekomen opdracht;

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Om te Hoorn de volgende

persoonsgegevens van u vragen:

 *             Voornaam;

*             Tussenvoegsel;

*             Achternaam;

*             (Zakelijk) Telefoonnummer;

*             (Zakelijk) E-mailadres;

*             Geslacht.

 Uw persoonsgegevens worden door Om te Hoorn opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 *             Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de

financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

 Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Om te Hoorn verwerkt ten

behoeve van de volgende doelstelling(en):

 *             Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 *             Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Om te Hoorn de volgende

persoonsgegevens van u vragen:

 *             E-mailadres.

 Uw persoonsgegevens worden door Om te Hoorn opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men aangemeld is.

 Verstrekking aan derden

 De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken

indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven

doeleinden.

 Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 *             Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

*             Het verzorgen van de (financiële) administratie;

*             Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen

verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers)

maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw

persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte

gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk

verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het

kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een

dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen.

 

 

Helaas is door het Corona virus dit festival niet doorgegaan.

Hopelijk kunnen we in 2021 wel weer een festival organiseren

 


  Repertoire vanaf november 2020    
1 Aan de Amsterdamse grachten 32 Kleine Tamara
2 Aan de voet van die mooie Wester 33 Mandoline in Nicosia
3 Aan het strand stil en verlaten 34 Het is weer voorbij die mooie zomer
4 Land van Maas en waal 35 Middellandse zee
5 Als de klok van Arnemuiden 36 Mooi  Volendam
6 Amsterdamse hit medley 37 Och was ik maar
7 Bloody Mary 38 Obla die obla da
8 Brandend zand 39 Oh zwarte zigeuner
9 C'est la Vie 40 Om te Hoorn
10 Op straat 41 Ode aan Hoorn
11 De Fles 42 Pak maar mijn hand
12 De glimlach van een kind 43 Leef
13 De heilsoldaat 44 Patsy
14 De muzikant 45 Kokkels en Mossels
15 De oude muzikant 46 Hoog Sammy
16 De smokkelaar 47 Tussen kroegen en kerken
17 De vlieger 48 Veel bittere tranen
18 De vrachtwagenchauffeur 49 Het lint van Fluweel
19 Droomland 50 Verdronken vlinder
20 Malle babbe 51 Vuile huichelaar
21 Laat de zon in je hart 52 Vluchten kan niet meer
22 Een vriend 53 Zuiderzeeballade
23 Echte Vrienden 54 Mag  ik dan bij jou
24 Het Dondert en 't Bliksemt 55 Leun op mij
25 Het is koud zonder jou 56 Heb je even voor mij
26 Proosten 57 Zing vecht huil bid
27 Huilen is voor jou te laat 58 Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben
28 Een vrijgezel 59 Het lleven danst sirtaki
29 Keetje Tippel 60 Halleuja
30 Ketelbinkie 61 Klustslied
31 Kleine café aan de haven