Meezingkoor Om te Hoorn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In

deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over

hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig

om met persoonsgegevens. Om te Hoorn houdt zich in alle gevallen aan de

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening

Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

*             Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel

waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn

beschreven in deze Privacy policy;

*             Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens

welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

*             Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben

voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

*             Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen

zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

*             Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit

nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

*             Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u

hierop willen wijzen en deze respecteren

 

Als Om te Hoorn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in

algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen

kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

 Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Om te Hoorn verwerkt

ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 *             Administratieve doeleinde;

*             Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

*             Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 *             De overeengekomen opdracht;

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Om te Hoorn de volgende

persoonsgegevens van u vragen:

 *             Voornaam;

*             Tussenvoegsel;

*             Achternaam;

*             (Zakelijk) Telefoonnummer;

*             (Zakelijk) E-mailadres;

*             Geslacht.

 Uw persoonsgegevens worden door Om te Hoorn opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 *             Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de

financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

 Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Om te Hoorn verwerkt ten

behoeve van de volgende doelstelling(en):

 *             Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 *             Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Om te Hoorn de volgende

persoonsgegevens van u vragen:

 *             E-mailadres.

 Uw persoonsgegevens worden door Om te Hoorn opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men aangemeld is.

 Verstrekking aan derden

 De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken

indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven

doeleinden.

 Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 *             Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

*             Het verzorgen van de (financiële) administratie;

*             Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen

verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers)

maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw

persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte

gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk

verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het

kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een

dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen.

 

 

Op 12 mei 2019 organiseert Meezingkoor Om te Hoorn het festival aan de haven.

Onderstaande adverteerders ondersteunen dit festival

Slagerij Langendijk

Banketbakkerij Otten

Aannemersbedrijf Last

Stielgroep

Hoornse Gemeente

Café  het Schippershuis

Restaurant de hoofdtoren

Vishandel Leen Parlevliet

Petit restaurant Chez Dick

Fysio Hoorn

Bakker houthandel

Orka Advies

       
1 Aan de Amsterdamse grachten 29 Keetje Tippel
2 Aan de voet van die mooie Wester 30 Ketelbinkie
3 Aan het strand stil en verlaten 31 Kleine café aan de haven
4 Land van Maas en waal 32 Kleine Tamara
5 Als de klok van Arnemuiden 33 Mandoline in Nicosia
6 Amsterdamse hit medley 34 Liefs uit Londen
7 Bloody Mary 35 Middellandse zee
8 Brandend zand 36 Mooi  Volendam
9 C'est la Vie 37 Och was ik maar
10   38 Obla die obla da
11 De Fles 39 Oh zwarte zigeuner
12 De glimlach van een kind 40 Om te hoorn
13 De heilsoldaat 41 Ode aan Hoorn
14 De muzikant 42 Pak maar mijn hand
15 De oude muzikant 43  
16 De smokkelaar 44 Patsy
17 De vlieger 45  
18 De vrachtwagenchauffeur 46  
19 Droomland 47 Tussen kroegen en kerken
20 Malle Babbe 48 Veel bittere tranen
21 Laat de zon in je hart 49  
22 Een vriend 50  
23 Echte Vrienden 51 Vuile huichelaar
24 Het Dondert en 't Bliksemt 52 Vluchten kan niet meer
25 Het is koud zonder jou 53 Zuiderzeeballade
26 Laten we proosten 54 Mag  ik dan bij jou
27 Huilen is voor jou te laat 55  
28 Een vrijgezel    

 

Festival aan de Hoornse haven

Op zondag 12 mei organiseert meezingkoor Om te Hoorn een festival aan de Hoornse haven.

Een festival dat in het teken staat van meezingen met diverse koren en gezelligheid.

De koren zingen overdekt in een open trailor, volgens een van te voren bekendgemaakt schema

Als u met uw koor interesse heeft om mee te doen kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

of via een bericht op de facebook pagina.

De onderstaande koren zijn op 12-05-2019 van de partij

Het woelige Noortje               Ursem

Berkhout Vocaal                     Berkhout

Het Mauritskoor                     Nieuwe Niedorp

Om te Hoorn                          Hoorn

 

 

 

U kunt een sport- en cultuur strippen kaart krijgen (bij de gemeente)als u aan deze voorwaarden voldoet:

U bent 18 jaar of ouder.

U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.

U woont in Hoorn.

U heeft een laag inkomen (zie hieronder de inkomensgrenzen).

U heeft een vermogen dat lager is dan €12.040 (alleenstaande ouders en echtparen/ samenwonenden) of €6.020(alleenstaanden).

Inkomensgrenzen

Deze grenzen gelden voor mensen vanaf 21 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. De bedragen zijn netto, inclusief vakantiegeld:

 € 1.130 voor alleenstaanden 

€ 1.451 voor alleenstaande ouders

€ 1.612 voor echtparen/samenwonenden

Er gelden andere inkomensgrenzen voor jongmeerderjarigen, pensioengerechtigden en personen die verblijven in een inrichting.

 Heeft u een hoger inkomen maar zit u in een schuldsaneringstraject? Dan komt u ook in aanmerking voor een strippenkaart.