Voorzitter                       Menno Hoekstra

Penningmeester              Wout boonstoppel

Secretaris                       Marijke Blokdijk  06-42505255

Lid van Bestuur               Anita Possel

Lid van Bestuur               Jim Komijn

 

 

Op 30 juni 2019 organiseert Meezingkoor “Om te Hoorn” het meezingfestival “De Hoornse Bokaal”
Vanaf 13.00 uur zullen 13 meezing- en smartlappenkoren op 5 podia bij Kerkplein, Nieuwstraat
en Gouw het Nederlandse lied vertolken en strijden om de Hoornse Bokaal.

Ruim 10 jaar was John Maijers en zijn bestuur organisator van dit festival.
Hij heeft het stokje overgedragen aan “Om te Hoorn”.
John vormt nu met Ina Ursem en Gabby Haalboom van de Bond Voor Smart en Levensliederen de jury.
Marijke Blokdijk en Wout Boonstoppel van Meezingkoor “Om te Hoorn” zijn sinds januari
in touw om deze dag tot een succes te maken. Zonder sponsoren is zo’n evenement niet mogelijk.
We zijn dan ook blij dat “IK HOU VAN HOORN ”
en andere (horeca) sponsoren dit evenement mogelijk maken.
Daarnaast zijn er veel vrijwilligers die zorgen voor podia, geluid, banners, bloemen enz.
Het hoofdpodium staat op het Kerkplein.
Daar starten we en eindigen we met het samen zingen van onvervalste Hollandse klassiekers.

Op 12 mei 2019 organiseert Meezingkoor Om te Hoorn het festival aan de haven.

Onderstaande adverteerders ondersteunen dit festival

Slagerij Langendijk

Banketbakkerij Otten

Aannemersbedrijf Last

Stielgroep

Hoornse Gemeente

Café  het Schippershuis

Restaurant de hoofdtoren

Vishandel Leen Parlevliet

Petit restaurant Chez Dick

Fysio Hoorn

Bakker houthandel

Orka Advies

Meezingkoor Om te Hoorn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In

deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over

hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig

om met persoonsgegevens. Om te Hoorn houdt zich in alle gevallen aan de

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening

Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

*             Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel

waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn

beschreven in deze Privacy policy;

*             Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens

welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

*             Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben

voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

*             Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen

zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

*             Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit

nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

*             Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u

hierop willen wijzen en deze respecteren

 

Als Om te Hoorn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in

algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen

kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

 Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Om te Hoorn verwerkt

ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 *             Administratieve doeleinde;

*             Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

*             Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 *             De overeengekomen opdracht;

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Om te Hoorn de volgende

persoonsgegevens van u vragen:

 *             Voornaam;

*             Tussenvoegsel;

*             Achternaam;

*             (Zakelijk) Telefoonnummer;

*             (Zakelijk) E-mailadres;

*             Geslacht.

 Uw persoonsgegevens worden door Om te Hoorn opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 *             Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de

financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

 Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Om te Hoorn verwerkt ten

behoeve van de volgende doelstelling(en):

 *             Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 *             Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Om te Hoorn de volgende

persoonsgegevens van u vragen:

 *             E-mailadres.

 Uw persoonsgegevens worden door Om te Hoorn opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men aangemeld is.

 Verstrekking aan derden

 De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken

indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven

doeleinden.

 Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 *             Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

*             Het verzorgen van de (financiële) administratie;

*             Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen

verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers)

maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw

persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte

gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk

verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het

kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een

dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen.

 

 

 

Festival aan de Hoornse haven

Op zondag 12 mei organiseert meezingkoor Om te Hoorn een festival aan de Hoornse haven.

Een festival dat in het teken staat van meezingen met diverse koren en gezelligheid.

De koren zingen overdekt in een open trailor, volgens een van te voren bekendgemaakt schema

Als u met uw koor interesse heeft om mee te doen kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

of via een bericht op de facebook pagina.

De onderstaande koren zijn op 12-05-2019 van de partij

Het woelige Nootje               Ursem

Berkhout Vocaal                     Berkhout

Het Mauritskoor                     Nieuwe Niedorp

Om te Hoorn                          Hoorn